زمان ثبت : یکشنبه 16 خرداد‌ماه سال 1389 در ساعت 04:04 ق.ظ
نویسنده : سارا
عنوان : داستان سینه و عکس س ک س ی

برخلاف تصور برخی از مردم، داستان های س ک س ی  به خصوص اگر با یک روند منطقی نگاشته شده و از دید مخاطب واقعی به نظر برسند، از آنجایی که در تحریک قوه ی تخیل افراد موثر تر از دیدن تصاویر س ک س ی هستند، بسیار شهوت انگیز تر و مخرب ترند، علاوه بر آن داستان های سکسی به خصوص زمانی که با واقعیت های زندگی مخاطب تطبیق بیشتری داشته باشند، چونان یک الگوی عملی فرد را به سمت س ک س سوق داده و جرئتش را برای این کار بیشتر می کنند.


و اما آنچه هم از تصویر و فیلم س ک سی و هم از داستان س ک سی محرک تر است، ترکیبی از هر دوست، داستانی س ک س ی که به فیلمی ایرانی تبدیل شود، با رعایت برخی از تکنیک ها می تواند برای فرهنگ جنسی ایران بسیار مخرب تر از صد سایت س ک س ی باشد، لازم است برای پیشگیری از تولید و یا پخش اینگونه فیلم ها اقداماتی جدی صورت بگیرد.


البته نباید فراموش کرد که هیچ گاه نمی توان تحریک ِ بیشتر داستان نسبت به تصویر را به عنوان یک اصل بدون ِ استثناء در نظر گرفت، به طور کلی تصویر، داستان و یا فیلمی شهوت انگیز تر است که بتواند در هرزه پردازی فرد را بیشتر یاری دهد، برای یاری دادن در هرزه پردازی باید شخص را در تصور س ک س یاری داد، طبعا برای اشخاصی که قوه ی تخیل خوبی نداشته و نمی توانند با داستان ها مانوس شوند، یک تصویر س ک سی به مراتب محرک تر از داستانی س ک س ی است.